15.9. 2017 vystoupil Žďáráček se světovou operní hvězdou Gabrielou Beňačkovou

Žďáráček zahájil koncert, který se uskutečnil v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou, lidovou písní v úpravě J. Krčka Což se mně má milá hezká zdáš. S paní Gabrielou Beňačkovou si zazpíval skladbu Césara Francka Panis Angelicus a s operním pěvcem Jakubem Pustinou sbor "Va pensiero" z opery Giuseppe Verdiho Nabucco.

Celý koncert doprovázel vynikající klavírista Jiří Hrubý.

Pro všechny členy sboru byl koncert velkým zážitkem.

P. Schmidt 

gallery