Otvírání studánek

Tuto akci každoročně organizuje obec Tři Studně v čele s panem starostou Brabcem a panem ing. Josefem Kaprálem, který je bratranec předčasně zesnulé skladatelky Vítězslavy Kaprálové.

Letos tedy kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek nastudoval spolu s tanečním oborem ZUŠ DPS Žďáráček a provedl ji poslední sobotu v máji – tedy 28.5. od 14.00 v lokalitě výše popsané.

gallery