Žďáráček na Staré radnici. Pozvánka na vystoupení sboru v rámci festivalu Slavnosti jeřabin 2016.