Žďáráček oslavil 45 let od svého založení

      Slavnostní koncert se uskutečnil 10.6. 2018 v KD ve Žďáru nad Sázavou. V programu vystoupil nejdříve pěvecký sbor Svatopluk se sbormistrem Zdeňkem Kuželou, Ždáráček zazpíval jako druhý. Během koncertu si zazpívali nejen stávající členové, ali i ti bývalí. Sopránové sólo ve skladbě Panis Angelicus si zazpívala bývalá dlouholetá sbormistrině sboru Petra Kynclová, v závěru žďáráčkovského bloku vystoupil operní pěvec Jakub Pustina, který ve skladbě Funiculi, funicula dokázal rozezpívat sál. Na klavír Žďáráček doprovodily Nonna Piňosová a Barbora Linhartová, instrumentální sóla zahrály Vladěnka Veselá (housle) a Lucka Zástěrová (flétna). Sbor dirigovali Dana Foralová a Pavel Schmidt.

      Závěrečný blok koncertu patřil společným skladbám obou sborů, při nichž si na jevišti zazpívalo na sedmdesát zpěváků. Oba sbory doprovázel v některých skladbách smyčcový kvartet  z Brna složený z vynikajících profesionálů a doplněný Zdeňkem Kuželou na klarinet.

      Celý koncert probíhal v pozitivní, uvolněné a srdečné atmosféře, ke které přispělo i početné přející piblikum.

Velký dík patří nejen všem zpěvákům a instrumentalistům, ale i organizátorům koncertu a zvukařům.

P. Schm.


Zde jsou fotky, za které patří dík p. Hockemu. 

gallery

gallery

gallery

gallery