Výsledky přezkoušení do koncertního sboru 2021

Milí zpěváci Přípravky Žďáráčku,

bylo těžké rozhodnout, kdo by měl postoupit do koncertního sboru.

Vzhledem k tomu, že jsme dlouho společně nezpívali a mnozí doma hlas neudržují, jsou některé hlasy neohebné a neznělé.

Seznam žáků, kteří postupují do koncertního sboru:

Křečková K.

Růžičková K.

Schmidtová M.

Grodlová J.

Procházková B.

Nedělková M.


Vy, co jste uvedení v následujícím seznamu, byste měli hodně doma zpívat a zkoušet si zpívat ve dvojhlase (s nahrávkou na webu Přípravky).

Máte možnost zůstat v Přípravce nebo ještě jednou zkusit přezkoušení v září - uvidíme, kam se ten hlas posunul.

Mička J.

Nováková T.

Nováková H.

Porubská D.

Fialová B.

Prosím nevěšte hlavu, chceme, abyste byli spokojení. Máme zkušenost, že zpěváci, kteří mají třeba slabý hlas nebo se moc neudrží, jsou potom ve sboru nešťastní a cítí se hloupě, protože neladí nebo se neslyší.

Určitě nepřestávejte zpívat. Společně to všechno zvládneme...

Přejeme Vám s p. ředitelkou všem hezké prázdniny...

P. Schmidt

gallery